Per-Ingvar Brånemark

Per-Ingvar Brånemark föddes 1929. Han disputerade 1959 och utnämndes till professor 1963. 1977 startade han Institutet för Tillämpad Bioteknologi, där han nu är föreståndare.

Per-Ingvar Brånemark observerade tidigt att titan i ben resulterar i inläkning till en nära kontakt mellan benet och titanet. Under en lång rad av år utvecklade han en kombination av kirurgisk teknik och mekaniskt system, som idag är världens kliniskt mest framgångsrika och väldokumenterade dentala implantationssystem med avseende på uppföljningstid (ca 30 år) och antal.

Per-Ingvar Brånemark har tillsammans med medarbetare från olika specialiteter oförtröttligt vidareutvecklat sin ursprungliga uppfinning mot nya applikationsområden. Företaget Nobelpharma AB, som startades för att kommersialisera uppfinningen är idag marknadsledande inom området dentala implantat.

Per-Ingvar Brånemark har demonstrerat en ovanlig förmåga att kombinera en grundprofession med en lång rad andra specialiteter. T ex är det dentala implantatsystemet baserat på en kombination av kirurgisk teknik, materialval och en sinnrik mekanisk konstruktion.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.