Per Brüel

Per Brüel är dansk och föddes 1915. Han examinerades 1939 från den elektrotekniska avdelningen vid Danmarks tekniska högskola, DTH, och disputerade 1945 för teknologie doktorsgrad vid samma högskola. Per Brüel arbetade närmast efter sin civilingenjörsexamen som assistent vid DTH. Tillsammans med civilingenjören Viggo Kjaer startade han 1942 mätinstrumentföretaget Brüel & Kjaer. Han var 1943-47 verksam vid Chalmers med uppbyggnad av det akustiska laboratoriet, varvid han lade grunden till den byggnadsakustiska forskningen och utbildningen vid Chalmers. Sedan 1947 har han stått i ledningen för Brüel & Kjaer, där han nu är chef för den långsiktiga produktutvecklingen.

Per Brüel doktorsavhandling behandlade rumsakustikproblem. Rumsakustiken var också utgångspunkten för företaget Brüel & Kjaer. Snart kom verksamheten att breddas med inriktning mot mätinstrument för hela området akustik och vibrationer. Per Brüel kombinerar på ett ovanligt sätt hög vetenskaplig och teoretisk kunskap med förmåga att omsätta teori i praktisk och industriell verksamhet. Han har därigenom på ett ovanligt framgångsrikt sätt på vetenskaplig grund lett den tekniska utvecklingen vid Brüel & Kjaer i nära kontakt med forskningsinstitutioner runt om i världen.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.