Patsy Healy

Professor Patsy Healey vid Newcastle University, Newcastle upon Tyne utses till hedersdoktor för hennes mycket engagerade arbete för Chalmers, som bl a har ökat våra omvärldskontakter och kännedomen om Chalmers stadsbyggnads och miljöforskning inom den internationella forskningsfronten.


Professor Healey är känd för många på Chalmers för sin medverkan i den internationella expertgrupp, som gav underlag för Chalmers Miljöinitiativ. Hon var också jubileumsprofessor vid Arkitektursektionen vid Chalmers under år 2000.
Patsy Healey tillhör den absoluta världseliten inom forsknings-området Urban Planning Theory, med särskild inriktning på kommunikativ teori och byggande av institutionell kapacitet. Hon har genom åren publicerat mängder av artiklar och böcker, som är flitigt refererade i den internationella debatten.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.