Pål Bergan

Pål Bergan är född 1943. Han har sin civilingenjörsexamen från byggnads-avdelningen vid Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet (NTNU) och sin doktorsexamen från University of California, Berkeley. Efter hemkomsten till Norge fortsatte hans sin forskning vid NTNU. Han blev professor där i slutet av 1970-talet och har varit en av de ledande forskarna i Norge inom området beräkningsmetoder för mekanik. Han har under lång tid varit chef för Veritas Research vid Norske Veritas i Norge och har för närvarande ansvar för forskningskoordineringen inom Veritas.

Utöver sin lärar- och forskningsverksamhet deltog Bergan mycket intensivt i konstruktionsarbetet av oljeplattformarna i Nordsjön. Han har bland annat utvecklat FEM-programmet SESAM, som har använts över hela världen med stor framgång för offshorekonstruktioner. Bergan är en internationellt högt värderad forskare och har betytt oerhört mycket för de norska framgångarna i Nordsjön. Han har samtidigt med sin chefsposition fortsatt på deltid som professor vid NTNU och har starkt verkat för att behålla universitetets grundsyn på samverkan mellan industri och högskola. Han har aktivt arbetat för nordiskt samarbete, bland annat inom NOACM - Nordic Association for Computational Mechanics. Pål Bergan har sedan mitten på 70-talet haft nära kontakter med Chalmers, främst med institutionen för Byggnadsmekanik.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.