Östen Mäkitalo

Östen Mäkitalo föddes 1938 i Norrbotten. Han blev civilingenjör 1962 vid Kungliga tekniska högskolan. Sedan 1961 har han varit anställd vid Televerket, där han år 1977 blev chef för dess laboratorium, en position som han innehaft sedan dess. 


Östen Mäkitalo har mycket breda intressen inom radiokommuniktionsområdet. Under hans ledning har det nordiska mobiltelefonsystem (NMT) tillkommit. Detta representerar ett nytänkande inom området för automatisk radiotelefoni, som på ett elegant sätt tillvaratar de möjligheter till systemlösningar som erbjuds av elektroniska datorstyrda växlar och radiosändare organiserade i cellsystemet. Andra exempel på tekniska systemlösningar inom radioområdet, som utarbetats under Östen Mäkitalos ledning, är det rikstäckande personsökarsystemet MBS, det digitala stereoljudsystemet NICAM för TV-ljudöverföring och radiodatasystemet RDS. Såväl NICAM- som RDS-systemet har antagits som internationell standard av Internationella Teleunionens rådgivande organ för radiofrågor CCIR.

Östen Mäkitalo är sedan 1980 ordförande i CCIRs arbetsgrupp för högkvalitetsöverföring av TV-signaler (HDTV). Han har tilldelats flera utmärkelser, som t ex IVAs guldmedalj 1981 och CCIRs hedersdiplom 1989, som erkänsla för exceptionella insatser i det internationella radiosamfundet.

Sidansvarig Publicerad: fr 15 nov 2019.