Orvar Dahle

Orvar Dahle föddes 1913, blev 1936 civilingenjör vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm inom avdelningen för elektroteknik och var därefter amanuens vid Uppsala universitet.

År 1942 övergick Orvar Dahle till ASEA i Västerås, där han byggde upp en elektronikgrupp och blev konstruktionschef. Det var början till en kraftig expansion av elektroniktillämpningar inom ASEA som senare resulterade i företagets elektroniksektor. Det var emellertid främst som idégivare och uppfinnare som Orvar Dahle fortsatte sin verksamhet vid ASEA, vilket bl a ledde till banbrytande utvecklingsinsatser inom givaretekniken för kraft- och momentmätning etc (torduktor, pressduktor, stressometer, cyldet).

För denna utveckling och för den rad av tillämpningar som därav följt har Orvar Dahle varit en nyckelperson med förmåga till personligt engagemang i de tekniska problemen. Han förenar i sig tele- och krafttekniken, fysikern och uppfinnaren som aldrig ger upp.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.