Olof Dahlsjö

Olof Dahlsjö är född 1931 i Tåsjö, Jämtland och avlade civilingenjörsexamen på sektionen för Elektroteknik vid Chalmers 1955. Efter en anställning i Stockholm kom han 1960 till Telefon AB LM Ericsson i Mölndal, där han hela tiden varit chef för antennverksamheten. Antennavdelningen består idag av ca 80 personer, varav omkring hälften är civilingenjörer. Tretton av dessa har doktors- och licentiatexamen.

Från början var verksamheten inriktad på antenner för militär flygburen radar, men under Olof Dahlsjös ledning har verksamheten breddats att omfatta ett stort register av antenner för såväl radar som kommunikation för mark-, flyg- och rymdutrustningar. En världsledande antennverksamhet har målmedvetet byggts upp på solid vetenskaplig basis. Som exempel kan nämnas polarisationsvridande antenner, satellitantenner för vetenskapligt bruk, utveckling av fasstyrda gruppantenner – som i början skedde i nära samarbete vid Chalmers – samt användning av kompositmaterial i antenner. Andra resultat av Olof Dahlsjös framsynthet är det nära samarbetet mellan elektrisk och mekanisk konstruktion, utveckling av produktionsprocesser, produktionsuppföljning och utprovning.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.