Olle Thomsson

Olle Thomsson har forskat på Chalmers i skeppsteknik och bland annat arbetat på Lloyd's Register of Shipping. Sedan 1999 är han ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Han examinerades som civilingenjör vid Chalmers 1964, och erhöll sedan en teknologie licenciat i skeppsteknik.

På 1960-talet ingick Olle Thomsson i en forskargrupp vid Chalmers som låg i främsta forskningsfronten för en modern syn på vindgenererade havsvågors effekt på fartygens dimensionering, i en tid när fartygens storlek fördubblades flera gånger inom tio år och datorerna hade en mycket begränsad kapacitet.

Efter licentiatexamen var Thomsson under ett par år anställd vid Götaverken där han medverkade väsentligt till utvecklingen av kvalificerade hållfasthetsberäkningar med dator. Därefter började han arbeta på Lloyd's Register of Shipping, först i London, sedan i Köpenhamn och kom till Göteborg 1985. I London införde han ett konsekvent regelsystem för dimensionering med hänsyn till våglaster.

Motivering
Olle Thomsson har lämnat värdefulla bidrag till den moderna skeppstekniken. Under tiden som ansvarig chef för Lloyds's i Göteborg har han bidragit till Chalmers utveckling inom skeppsteknik, med föreläsningar och förslag till examensarbeten samt doktorandprojekt inom fartygshållfasthet och riskbedömning. Han har öppnat teknologernas möjligheter till internationell erfarenhet genom att ställa klassningssällskapets internationella kontaktnät till förfogande för en unik serie studieresor till varvsländerna i Ostasien. Dessutom har han fortsatt att delta i forskning och undervisning vid Chalmers efter sin pensionering.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.