Olle Anderson

Olle Anderson promoveras till hedersdoktor för sina viktiga insatser inom inredningsarkitektur och design. Olle Anderson, inredningsarkitekt, ordförande i White Design och Past President i International Federation of Interior Architects. Han har utfört enastående insatser inom inredningsarkitektur och design både i Sverige och internationellt. Han har en oomtvistad del i den utveckling som har gett och ger svensk design världsrenommé. 


Olle Anderson har med sin långa designerfarenhet och med sin förankring i tillverkningsindustrin öppnat för forskningsprojekt på Chalmers där strukturmekaniker och materialexperter i samverkan med formgivare och producenter utvecklat nya designmetoder för möbelbranschen. Han har varit pådrivande både på möbelindustrin och på Chalmers i mötet mellan ingenjörsvetenskap och möbelbranschen.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.