Olgierd C Zienkiewicz

Olgierd C Zienkiewicz är av polsk-engelsk härkomst; född 1921 i England, skolgång i Katowice och Poznan, Polen, akademiska studier fram till doktorsgrad i väg- och vattenbyggnad vid Imperial College, London. Efter fem års ingenjörsarbete inom området dammbyggnad i Skottland återgick han 1949 till akademiskt arbete, först vid University of Edinburgh, därefter vid Northwestern University, Illinois. Sedan 1961 har Olgierd C Zienkiewicz varit professor i väg- och vattenbyggnad vid University College, Swansea, Wales.

Olgierd C Zienkiewicz är pionjär och förgrundsgestalt för numerisk analys av problem inom en mängd grenar av ingenjörsvetenskapen. Här kan nämnas hållfasthetslära, metallformning, geomekanik, energiteknik samt inkompressibel och kompressibel strömning. Hans stora vetenskapliga produktion utmärks av stor överblick och idérikedom. Olgierd C Zienkiewicz skrev den första läroboken om finita elementmetoden och startade den första internationella tidskriften för området. Han har varit och är inspiratör för en hel generation forskare och beräkningsingenjörer inom många ingenjörsfack. Han har sedan många år nära kontakt med flera forskargrupper vid Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.