Odd Brochmann

Odd Brochmann, norrman, född 1909, examinerades 1934 från arkitektlinjen vid Norges Tekniske Högskole i Trondheim. Mellan 1949-56 var han professor i byggekunst vid samma högskola, och från 1956-57 var han gästprofessor vid Kunstakademiet i Köpenhamn. Sedan 1937 bedriver han egen arkitektverksamhet i Oslo.

Odd Brochmann är en begåvad och skicklig yrkesman. Han föreanr i sig den skarpögde iakttagaren, den skicklige tecknaren och den insiktsfulle och fyndige kommentatorn. Med djup kännedom om kulturutveckling och livsbetingelser skildrar han människors miljö. Det gör han med konstnärlig inlevelse och ömsinthet, som klarlägger rummets och tingens innersta väsen. Hans förmåga att skildra upplevelser och inlevelse har visat på nya vägar att uttrycka väsentligheter om arkitektur som är begriplig för alla.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.