Nils Svensson

Nils Svensson är icke blott idégivare till den nya metod för byggande av större fartyg, som sedan några år framgångsrikt tillämpats vid det nyanlagda Arendalsvarvet, utan även ansvarig skapare av detta varv. Denna nya tillverkningsmetod innebärande fasta arbetsplatser och möjligast raka produktionskedja med ett minimum av transporter har krävt en helt ny varvsorganisation och delvis nya yrkeskategorier. Den gör byggande av de största fartyg och i stor utsträckning även utrustningen helt oberoende av klimatiska förhållanden. Nils Svenssons initiativ vittnar om en sällsynt djärvhet och ingenjörsteknisk skicklighet och utgör ett synnerligen betydelsefullt utvecklingssteg inom modernt skeppsbyggeri mot väsentligt stegrad effektivitet, som väckt utomordentlig uppmärksamhet och intresse över hela världen.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.