Nils Henriksson

Nils Henriksson föddes 1902 i Göteborg, har varit anställd vid Energiverken i Göteborg från 1926 till sin pensionering 1967; från 1950 som stationsförman.

Nils Henriksson har under hela sin tid vid Energiverken målmedvetet och med stor sakkunskap samlat elektrisk materiel, dokument och ritningar från den allmänna elektrifieringens början till våra dagar. Efter sin pensionering har han lagt ner all sin kraft på att systematisera samlingen och att noga beskriva alla föremål. Samlingen är sedan 1972 ordnad till ett elektrotekniskt museum i Energiverkens hus på Västgötagatan i Göteborg. Det skickligt och med stor omsorg uppbyggda muséet presenterar och bevarar ett mycket betydelsefullt teknikhistoriskt material.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.