Nils Einar Eriksson

Nils Einar Eriksson är född 1899. Han avlade examen vid Kungliga tekniska högskolan 1922 och vid Kungliga Konsthögskolan 1925.

Arkitekt Nils Einar Eriksson inträdde i yrkeslivet när funktionalismen gjorde sitt intåg som arkitekturideologi. Han tog redan från början aktiv del i utvecklingen av den nya arkitekturen och grandlade då en inställning som präglat hans senare insatser som skapande arkitekt. Under en lång följd av år har denna inställning resulterat i byggnader som i sig förenar funktionell och logisk klarhet med teknisk genomarbetning och konstnärligt uttryck.

Nils Einar Erikssons namn som skapande arkitekt har framförallt kommit att knytas till Götebrogs konserthus. Tillsammans med det aktiva musikfolket formade han här en byggnads, som alltsedan sin tillkomst 1935 framstår som fulländad. Detta gäller såväl de publika utrymmenas utformning och samband som den tekniska lösningen och den arkitektoniska gestaltningen. Den konstnärliga insatsen kulminerar i konsertsalen med dess perfekta akustik och dess enkla och kraftfulla men samtidigt mjuka och harmoniska rumsatmosfär. Nils Einar Eriksson har här skapat ett Musikens rum, som deltar i och förstärker den musikaliska upplevelsen.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.