Michael Field

Michael Field, amerikan, föddes 1914, erhöll sin grundutbildning vid Columbia University och avlade PhD vid University of Cincinnati 1948. Efter tio års forskarverksamhet vid Cincinnati Milling Machine Company grundade Michael Field 1948 Metcut Research Associates Incorporated, vars verkställande direktör han varit sedan dess. Han har spelat en framträdande roll inom USA:s verkstadsindustri med ett stort antal förtroendeuppdrag. Han har förärats ett flertal hederstecken för sina insatser.

Michael Field är en av världens ledande krafter inom den mekaniska produktionstekniken och dess vetenskapliga utveckling. Hans verksamhet har omfattat såväl produktionsprocesserna som materialtekniken. Michael Field är pionjär ifråga röntgendiffraktion, vibrationsproblematik, berabetningsekonomi och automatisk produktionsstyrning. Hans forskning beträffande ytors teknologi har varit vägledande.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.