Mats Hillert

Mats Hillert föddes 1924 och examinerades 1947 från avdelningarna för kemi vid Chalmers och avlade 1956 doktorsexamen (ScD) vid Massachusett Institute of Technology. Han verkade från 1948 som forskare vid Institutet för Metallforskning och utnämndes till professor i metallografi vid Tekniska högskolan i Stockholm 1961.

Mats Hillert är en av vår tids ledande metallforskare. Hans främsta insatser gäller teorin om mekanismen för gjutjärns olika stelningsmoder, teorierna om diffusionsstyrda fasomvandlingar i metaller samt legeringars termodynamik.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.