Martin Fehrm

Martin Fehrm har gjort en pionjärinsats för inhemsk radarutveckling och han har synnerligen aktivt bidragit till den första utbyggnaden av landets televisionsnät. Såsom ledamot av Kungliga Överstyrelsen för de tekniska högskolorna har han med stor sakkunskap medverkat vid plamläggningen av den omfattande och snabba utbyggnad, som nu sker av de tekniska högskolornas elektrotekniska avdelningar.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.