Marit Paulsen

Marit Paulsen föddes i Oslo 1939. Hon är utbildad vid Brunnsviks folkhögskola men har skaffat sig huvuddelen av sitt kunnande genom egna studier. Hon har en mångfacetterad yrkesbakgrund som industriarbetare, kolumnist och egenföretagare. Sina största samhällsinsatser har hon gjort som författare och debattör. Hon var en av pionjärerna inom miljörörelsen, bl a i kampen mot besprutning av skogarna och hon har under senare år kraftfullt drivit kraven på god matkvalitet och en human behandling av husdjuren.

Marit Paulsen har varit en värdefull samarbetspartner och inspirationskälla för forskare med tvärvetenskaplig inriktning vid Chalmers och Götebrogs universitet. Hon har, i sina böcker såväl som i sina framträdanden, visat prov på några av de egenskaper som anses särskilt angelägna för högskolevärlden, nämligen förmåga till kritiskt tänkande och oräddhet i sökandet efter sanningen.

Inom den tekniska utvecklingen har frågor om etik och samhällsansvar alltmer kommit i förgrunden. Marit Paulsen har genom sin verksamhet stimulerat många av lärarna och forskarna vid Chalmers till att i sin undervisning och forskning beakta teknikens etiska och sociala aspekter.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.