Marie-Paule Pileni

Marie-Paule Pileni är professor i kemi vid Université P. et M. Curie i Paris. Hon är en av de ledande forskarna i världen inom nanoteknologi, vilket är ett område som Chalmers prioriterar högt. Pileni har gjort banbrytande insatser när det gäller framställning och karakterisering av små partiklar, speciellt av metaller som koppar, silver och platina. Den metod hon använder, och som numera också utnyttjas vid Chalmers, ger partiklar som bara är några nanometer stora. (En nanometer är en miljondels millimeter.) Material uppbyggda av nanopartiklar har tillämpningar inom katalys, mikroelektronik, supraledarteknik och många andra områden.

Sidansvarig Publicerad: ti 19 nov 2019.