Margareta Biörnstad

Margareta Biörnstad är född 1928 och blev fil lic i arkeologi 1955, efter det arbetade hon vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum med inventeringar och utgrävningar m m. 1975 blev hon överantikvarie och chef för den centrala planeringsenheten samt var riksantikvarie 1987-93. Bland hennes uppdrag har varit att 1967-72 medverka i "1965 års musei- och utställningssakkunniga" (MUS65) för att utreda kulturminnesvården.

Margareta Biörnstad har vidareutvecklat en kunskapstradition inriktad på kulturtradition inriktad på kulturlandskapet som helhet och dess behandling. Hennes egen tid i ledande position upptogs tidigt av den fysiska riksplaneringen, då ett samarbete med Naturvårdsverket och samhällsplaneringens olika organ byggdes upp.

Margareta Biörnstad såg klart behovet av fördjupad forskning för kulturminnesvårdens behov och av forskningenssamarbete med universitet och högskolor, vilket konkretiserades i bildandet av Riksantikvarieämbetets FoU-råd under hennes ledning. Hon har kunnigt och kraftfullt drivit kulturlandskapets behandling som en utvecklingsfråga. Hon har också intresserat sig för bebyggelse och byggnader, alltid insatta i det stora miljöperspektivet. Hon har lagt stor vikt vid kontakterna med samhällsplanering, teknisk utveckling och forskning av alla de slag som har betydelse på området.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.