Magnus Kellström

Magnus Kellström är född 1941 och blev civilingenjör i maskinteknik vid Chalmers 1966. Alltsedan sin civilingenjörsexamen har han varit verksam vid SKF och är sedan lång tid ansvarig för den tekniska utvecklingen av sfäriska rullager vid SKF i Göteborg.

Våren 1995 presenterade SKF en världsnyhet gällande rullningslager, det sk CARB-lagret (Compact Aligning Roller Bearing). Lagret klarar av både axiella rörelser och vinkelrörelser och är dessutom avsevärt starkare än andra lager för en given dimsion. Lagret förväntas bli av lika stor betydelse som de sfäriska rullningslagren. SKF satsar nu 300 miljoner kronor i en utbyggnad av fabriken i Göteborg för att tillverka CARB-lagret.

SKF:s grundare Sven Winquist uppfann det sfäriska kullagret. Magnus Kellström uppfann CARB-lagret. Uppfinningen möjliggjordes genom Magnus Kellströms mångåriga kännedom om marknadsbehoven, hans intuition och gedigna tekniska kunskaper. Utvecklingen från idé till färdig produkt har varit kort. En bidragande orsak är den satsning på datoriserad lagersimulering som gjorts av SKF.

Magnus Kellström bidrog aktivt till utvecklingen av det sk C-lagret i början av 1970-talet. C-lagret är ett sfäriskt rullager, där löparbanorna är avpassade så att rullarna löper mycket lätt och därmed blir lagerförlusterna små.

Magnus Kellström har framgångsrikt lett utvecklingen av dessa lager.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.