Lennart Stockman

Lennart Stockman har gjort värdefulla forskningsinsatser för utveckling av cellulosatekniken. Han har behandlat sulfit- och sulfatprocesserna ur många olika synpunkter. Hans insatser har lett till förbättringar av kvalitet och utbyte av massa för papper och andra ändamål. Han har också framgångsrikt behandlat andra väsentliga faktorer för processerna, såsom råvaru-, indunstnings- och korrosionsfrågor samt luft- och vattenföroreningsproblem. Lennart Stockman blev professor vid Tekniska högskolan i Stockholm 1955, och var högskolans rektor 1964-68. Sedan 1968 är han verkställande direktör vid Svenska träforskningsinstitutet. Han är ledamot av flera forskningskommittéer, även nordiska och internationella, och framstår som en ledande gestalt inom svensk cellulosateknikforskning.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.