Lennart Johansson

Lennart Johansson föddes 1921 och examinerades från Göteborgs tekniska gymnasium 1941. Sitt yrkesmässiga liv hanr Lennart Johansson främst ägnat åt SKF-koncernen som konstruktör och produktionstekniker samt som ledare i skilda befattningar. Han är sedan 1971 verkställande direktör för moderbolaget och tillika koncernchef.

Lennart Johansson har gjort betydelsefulla insatser genom att initiera och genomdriva dels framtagandet av ett modulbaserat slipmaskinsystem, som givit teknisk-ekonomiska förutsättningar för långt gående automatisering av monoton produktion, dels omstrukturering av produktionens allokering och styrning mellan de stora europeiska fabrikerna, så att varje lagertyp fått sitt eget produktionsställe. Automatiseringens fördelar har härigenom till fullo kunnat utnyttjas.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.