Kojiro Nishina

K_Nishina.jpg

Professor Kojiro Nishina är professor i nukleär teknik och sedan flera år emeritus från Nagoya University. Hans angrepssätt, att betrakta komplicerade system med insikt och intuition, har blivit skolbildande inom området. Hans arbete har bidragit till förbättring av driftsäkerhet och effektivitet av kärnreaktorer vilket samtidigt främjar acceptans av kärnteknik och kärnvetenskap i allmänhet. Professor Nishina har även varit engagerad i att informera allmänheten om kärnenergi och har aktivt förmedlat information om diskussionen angående kärnenergi i Sverige till forskarsamhället i Japan med återkoppling till Sverige.

Professor Kojiro Nishina har en nära kontakt med Nukleär teknik vid Institutionen för teknisk fysik. Med sina kontakter och sin ställning i Japan har han haft avgörande betydelse för att avdelningen byggt upp ett betydande nätverk med japanska universitet och forskningsinstitut. Det har gett Chalmers en ledande ställning i landet när det gäller utbyte med Japan inom kärnteknik. Professor Nishina har också bidragit till forskning kring svensk vetenskapshistoria genom kartläggning och förmedling av kontakter mellan hans far, den berömde fysikern Y. Nishina, och många framstående svenska fysiker från förra seklet. Professor Kojiro Nishina var jubileumsprofessor på Chalmers under 1993 och 1994.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.