Knut Jacobsson

Knut Jacobsson föddes 1923 och blev civilingenjör i maskinteknik vid Chalmers 1954. Året därpå blev han färdig med elevingenjörskursen på ASEA, varefter han arbetade 4 år på Volvo med materialstyrningsprojekt. 1959 startade han företaget Atlet, som under hans ledning utvecklats till en av de ledande europeiska tillverkarna av lyfttruckar. Atlet har nu egna säljbolag såväl i USA som i ett flertal länder i Europa. Knut Jacobsson har flera utmärkelser, exempelvis IVAs guldmedalj 1981, Exportrådets Frankrike-pris 1990 och Svenska Industridesigners pris 1992.

Företaget Atlet har alltsedan starten karakteriserats av Knut Jacobssons strategiska helhetsgrepp över utveckling, organisation och ledning på materialhanteringsområdet, speciellt vad gäller nya och förbättrade lyfttruckar. Hans personliga insatser i såväl teknisk konstruktion som systemstyrning och kommunikation har varit grundläggande för företagets framgång. Den väl genomtänkta förståelse av grunderna för företagets tillväxt som karakteriserat hans ledning har haft stor betydelse.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.