Kathleen M. Eisenhardt

Hedersdoktor 2008

Kathleen M. Eisenhardt promoveras till hedersdoktor för sin framstående forskning inom företagsstrategi, innovation och entreprenörskap. Hennes insatser för utvecklingen av fallstudier som kvalitativ forskningsmetod har inspirerat forskare långt utanför den egna disciplinen.

Kathleen M. Eisenhardts forskning har fokus på strategi och organisation i teknikbaserade företag som är verksamma på marknader under snabb utveckling samt studier av företagsförvärv och entreprenöriellt företagande. Hon har under flera år haft utbyte med forskare vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers och har deltagit som uppskattad föreläsare och i utbildningar för företagsledare. Kathleen M. Eisenhardt har även spelat en viktig roll för att skapa kontakter mellan forskare vid Chalmers och Stanford. Kathleen M. Eisenhardt är professor i strategi och organisation vid Stanford University, USA.

Sidansvarig Publicerad: ti 19 nov 2019.