Karl Stenstavold

Karl Stenstadvold, norrman, föddes 1915, examinerades från Norges Tekniske Högskole 1938. Efter tjänstgöring vid Oslo Lysverker och Forr Jernstöperi utsågs han 1951 till administrativ direktör för SINTEF – Selskapet for Industriell och Teknisk Forskning – i Trondheim. Han lämnade ledningen 1976 men kvarstår som konsult. Karl Stenstadvold var 1955-58 generalsekreteraren i Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Karl Stenstadvolds namn är knutet vid uppbyggnaden av SINTEF till ett unikt forskningsinstitut med omfattande såväl inhemsk som internationell verksamhet. Han har bragt verksamheten vid SINTEF i samklang med såväl Norges tekniska högskolas och statsmakternas intressen som med industrins önskemål.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.