Karl Johan Åström

Karl Johan Åström föddes i Östersund 1934. Efter studier i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm blev han teknologie licentiat i reglerteknik och matematik.

Från 1955 till 1960 var Karl Johan Åström lärare vid olika institutioner på KTH. Samtidigt arbetade han med robotstyrning och tröghetsnavigering på Försvarets Forskningsanstalt, FOA, i Stockholm. Under 1961 började han arbeta på IBMs Nordiska Laboratorier med teori för och tillämpningar av datorstyrning av processer. Som gästforskare vid IBM Research Laboratories i Yorktown Heights och San Jose 1962 arbetade han med optimal och stokastisk reglering och blev, när han återvände till Sverige, ansvarig för modellering, identifiering och implementering av system för datorstyrning av pappersmaskiner. Karl Johan Åström utnämndes 1965 till professor i reglerteknik vid Lunds tekniska högskola/Lunds universitet. Åström har också varit dekanus för Institutionen för teknisk fysik och ordförande för datastyrelsen vid Lunds universitet.

Karl Johan Åströms forskningsområde täcker ett brett fält inom reglertekniken, stokastisk reglerteori, systemidentifiering, adaptiv reglering, datorstyrning och datorstödd konstruktion av reglersystem. Han har författat fem böcker och medverkat i flera andra. Han har också medverkat i flera patent som lett till avsevärd produktion i Sverige.

Åström har erhållit många utmärkelser, bland annat Medal of Honor för grundläggande bidrag till teori och tillämpningar av adaptiv styrteknik 1993 från IEEE, samt HM Konungens Medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.