Karl-Evert Flinck

Karl-Evert Flinck föddes 1915 och avlade civilingenjörsexamen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) 1940. Han anställdes vid Sockerbolaget, övergick efter några år till Marabou och kom där så småningom att ingå i den ledningsgrupp som planlade och genomförde uppbyggandet av AB Findus i Bjuv. Karl-Evert Flinck var verksam i Findus från början och fick succesivt totalansvar för produktion, råvaruförsörjning, forskning och utveckling samt kvalitetsfrågor. Efter Nestlés övertagande av Findus var han 1962-76 utvecklingsansvarig i koncernen, därefter konsult åt koncernledningen och ledamot av Findus styrelse. Karl-Evert Flinck var ordförande i SIK 1975-84.

Under Karl-Evert Flincks ledning byggdes Findus under 1940- och 50-talen upp till Sveriges största moderna konservindustri som blev utvecklingsledande inte bara inom landet utan även i Europa, speciellt när det gäller djupfryst och barnmat. Avgörande för barnmatssortimentets stora framgång var Karl-Evert Flincks samarbete med nutritionsforskare och mikrobiologer och hans sinne för kvalitet och noggranhet i tillverkningsprocessen. Epokgörande inom konserv- och djupfrystindustrin var Bertil Hylmös och Karl-Evert Flincks arbete med att utveckla sorter och skördemetoder med tanke både på produktionsanpassning och kvalitet. Karl-Evert Flinck har aktivt medverkat i flera utredningar om svensk livsmedelsforskning, liksom i uppbyggnaden av ett fruktbärande samarbete mellan SIK och Chalmers. Sammanfattningsvis har Karl-Evert Flinck haft mycket stor betydelse för svensk livsmedelsforskning och teknologi.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.