Jonas Verner Norrby

Jonas Verner Norrby är född 1920 i Ytterhogdal, blev civilingenjör 1944 vid sektionen för Väg- och vattenbyggnad vid Kungliga tekniska högskolan (KTH). Han anställdes samma år vid Statens Vattenfallsverk, utnämndes till planeringsdirektör 1962 och till generaldirektör 1970.

Han har spelat en central roll i utformningen och uppbyggnaden av Sveriges idag internationellt sett unika elenergisystem. Han var initiativtagare till utbyggnaden av Lule älv till en av basresurserna i elproduktionssystemet. Han har sedan initierat och genomdrivit en stark utbyggnad av vattenkraftens effektkapacitet. Härigenom kan den totala producerade eleffekten snabbt anpassas till variationer i belastningen. Han har också skickligt drivit utbyggnaden av elkraftnätet och uppbyggnaden av det totala elproduktionssystemet. Han som har inriktat Vattenfall mot en totalsyn på energin i samhällets tjänst, har på många sätt gett impulser till den energitekniska forskningen i landet.

Jonas Verner Norrby avled 2006.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.