John Villadsen

John Villadsen promoveras till hedersdoktor för sina viktiga insatser bl a inom området bioprocessteknik. Professor John Villadsen, Center för bioprocessteknik, Danmarks Tekniske Universitet. Han har en mycket lång meritlista vad gäller området kemiteknik, där han arbetat inom området tekniska numeriska metoder och beräkningar, men framförallt inom bioprocessteknik. Han har inom sitt stora vetenskapliga fält kombinerat två vetenskaper; kemiteknik och bioteknik, och dessutom kombinerat grundvetenskapliga studier inom dessa fält med mer tillämpade.


Professor Villadsen har haft flera viktiga uppdrag vid Chalmers och har mycket goda kontakter med forskare inom kemi.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.