John Stålblad

John Stålblad har under fyra decennier ägnat sig åt nyskapande konstruktionsverksamhet inom motorområdet. Under en första period arbetade han med stora fartygsmaskinerier vid Götaverken med speciell inriktning på dieselmotorer. Därefter knöts han till Volvo såsom ledare för konstruktion av motorer för tunga fordon. Han och hans avdelning tog fram Volvos första dielsemotorer, vilka vunnit stort erkännande inom och utom vårt land. Sedermera har John Stålblad varit ansvarig även för personvagnsmotorerna. Med dessa förnämliga konstruktioner har John Stålblad givit väsentliga bidrag till utvecklingen av den svenska förbränningsmotortekniken.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.