John Heywood

John Heywood, född i England, tog Bachelor-examen 1960 vid Chambridge i England, Master of Science vid MIT i USA där han också fick sin Ph.D 1965. John Heywood arbetade som forskare vid Central Electricity Generating Board, där han blev gruppchef 1967. Sedan 1968 är han professor vid MIT.

John Heywood tillhör de allra största inom förbränningsmotortekniken. Hans erfarenheter utnyttjades när CERC, Kompetenscentret för förbränningsmotorteknik, inrättades vid Chalmers. Han har också under många år samarbetat med Volvo Personvagnar. Hans främsta forskningsinsatser rör kolväteemissioner från bensinmotorer där han fullständigt beskrivit och kvantifierat de olika mekanismer som gör att bränsle undgår att förbrännas. Bränslepreparation, sprejer, väggeffekter, förångning och blandning har under senare år varit centrala områden inom Heywoods forskning. Han är också starkt engagerad i undervisning och är författare till den vanligast förekommande textboken inom området, Internal Combustion Engine Fundamentals, som också används i undervisningen vid Chalmers. John Heywood är ledamot av amerikanska ingenjörsvetenskapsakademien.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.