John Harris

John Harris är född i Wallasey, Cheshire, England. Han fick sin utbildning vid Sheffield University, England, och har sin vetenskapliga karriär i huvudsak inom ledande nationella forskningslaboratorier, främst Institut für Festkörperforschung, KFA Jülich, Tyskland.
Han är en internationellt ledande forskare inom yt- och materialvetenskap, där han demonstrerat teorins och teoretikerns stora roll. En rad av hans viktiga vetenskapliga bidrag inom yt- och materialfysik har påverkat utvecklingen starkt. Det erkännande han röner illustreras kanske bäst av att resultat som "Harris-funktionalen" och "Harris-Liebsch-metoden" bär hans namn.

John Harris har vid Biosym, i San Diego, Kalifornien, byggt nya broar mellan universitet och industri genom att utveckla och tillhandahålla avancerad och användarvänlig vetenskaplig datorprogramvara. Han har lett utvidgningen av Biosyms verksamhet till materialområdet, särskilt elektriska, optiska och magnetiska egenskaper hos material.
Under John Harris år som NORDITA-professor, med placering vid Chalmers, tog han stor aktiv del i forskningen och forskarutbildningen vid institutionerna för fysik och teoretisk fysik.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.