John A Schellman

John Anthony Schellman från Eugene, Oregon, USA, född 1924, erhöll sin utbildning vid Princeton University där han 1951 tog sin PhD. Han har under åren 1951-56 varit forskarstipendiat vid University of Utah, Carlsbergslaboratoriet samt University of Minnesota. År 1956 blev han docent i kemi vid University of Minnesota och 1958 biträdande professor vid Institute of Molecular Biology, University of Oregon, där han sedan 1963 är professor i kemi. Åren 1959-63 var han Sloan Fellow och 1969-70 Guggenheim Fellow.

John Anthony Schellman har gjort banbrytande insatser inom den grundläggande teorin för asymmetriska molekylers optiska aktivitet och elektroniska spektra. Hans produktion omfattar viktiga bidrag inom vitt skilda områden, från teori för dieletriska fenomen i associerade vätskor till termodynamik för proteinsystem. Hans forskning har lett till viktiga experimentella och teoretiska metoder för analys av proteinkonformation. John Anthony Schellman är en auktoritet inom detta område. Han har på senare år i ökande omfattning ägnat sig åt studier av DNA:s konformation och flexibilitet i elektrolytlösningar. I detta område förekommer samarbete med Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.