Jan Gezelius

Jan Gezelius är född 1923. Han har en fil kand med bl a konsthistoria och blev arkitekt vid Kungliga tekniska högskolan 1953. Han var under 1960-talet överarkitekt vid Stockholms parkavdelning och har för övrigt bedrivit egen arkitektverksamhet. Bland hans viktigaste verk märks Fågelmuséet och Eketorps museum på Öland, Etnografiska muséet i Stockholm, landskapsgestaltning för Svenska ambassaden i Peking och ett antal villor och fritidshus. Han har även varit en uppskattad lärare som gästprofessor i Graz, München och Göteborg.

Jan Gezelius har erhållit en rad utmärkelser för en framstående konstnärlig gärning, bl a Träpriset, Kasper Sahlin-priset och Prins Eugen-medaljen. Han är sedan 1973 ledamot av Akademien för de fria konsterna (även kallad Konstakademien) och sedan 1978 slottsarkitekt för Strömsholms slott.

Jan Gezelius produktion är begränsad vad gäller antalet verk, men den är väl känd och spridd genom prestationer i svenska och utländska tidskrifter och monografier och genom utställningar i Göteborg och Stockholm. I beskrivningarna framhålls dubbelheten av skärpa och lätthet i Gezelius arkitektur, spänningen mellan det rustika och det högst förfinade, mellan det anarkistiska och det outröttligt omsorgsfulla. Interiörernas ljusföring ger prov på konstnärliga höjdpunkter. Hans arkitektur bygger på rika associationer till klassiska och traditionella förebilder, logiskt genomarbetade i förhållande till det moderna byggandets förutsättningar. Hans betydelse som utvecklare av den nordiska arkitekturtraditionen är stor. Jan Gezelius dog 2016.

Sidansvarig Publicerad: må 26 sep 2016.