James M Utterback

James M Utterback är professor i Engineering Management vid Massachusett Institute of Technology (MIT), har haft stor betydelse för uppbyggnad av technology management-området vid Chalmers och i Sverige. 1980 anlitades han av Styrelsen för teknisk utveckling för att göra en större översyn av produktutveckling och innovationsverksamhet i Sverige och för att lämna förslag på hur utbildning och forskning skulle byggas upp inom området. Han har under åren sedan dess varit en flitig gäst på Chalmers och tjänat både som avhandlingsopponent och diskussionspartner. Han har hjälpt många yngre forskare att etablera kontakter i den amerikanska forskningsvärlden och är mycket välkänd inom svenskt näringsliv.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.