Jacques-Louis Lions

Jacques-Louis Lions från Paris, född 1928 i Grasse, Frankrike, är utexaminerad från Ecole Normale Supérieur, Paris, och var professor i matematik vid universitetet i Nancy 1954-62 och vid universitetet i Paris 1962-73. Han är sedan 1973 professor vid Collège de France, och sedan 1965 professor vid Ecole Polytechnique, Palaiseau. Sedan 1979 är han chef för Institute National de Recherche en Informatique et en Automatique, INRIA. Han var under perioden 1975-82 sekreterare i International Mathematical Union, IMU.

Jacques-Louis Lions har en mycket stor och betydande vetenskaplig produktion, som spänner över flera av den matematiska analysens delområden, såsom funktional-analys, interpolationsteori, teori för partiella differentialekvationer, variationsolikheter och optimal kontroll. Han har kraftfullt och framgångsrikt verkat för användning av moderna matematiska metoder inom naturvetenskap och teknik och har varit livligt engagerad i internationellt samarbete. Han har en stor skara skickliga elever och är grundare till den mycket aktiva och inflytelserika franska skolan i numerisk analys med vilken forskare vid Chalmers har haft omfattande samarbete.

Sidansvarig Publicerad: fr 28 aug 2020.