Ivar Holand

Ivar Holand från Trondheim föddes 1924 och har sin ingenjörsutbildning och sin doktorsgrad från byggnadsingenjörsavdelningen vid Norges tekniska högskola (NTH) i Trondheim. Efter ingenjörspraktik i olika norska firmor erhöll han 1963 professuren i statikk vid NTH. Sedan 1974 har han succesivt överflyttat sin verksamhet från NTH till Selskabet for industriell og teknisk forskning vid NTH, SINTEF, där han sedan 1981 är avdelningschef. Åren 1978-80 var han ledare för det norska forskningsprogrammet "Sikkerhet på sokkelen".

Ivar Holand har vid NTH och SINTEF byggt upp och skapat miljö för en internationellt konkurrenskraftig forskning inom området databaserade beräkningsmetoder. Denna forskning har haft avgörande betydelse för de norska ingenjörstekniska framgångarna på kontinentalsockeln. Ivar Holand och hans forskargrupp har sedan 1960-talet haft ett omfattande samarbete med forskare vid Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.