Ingemar Petersén

Ingemar Petersén, läkare och klinisk neurofysiolog, är född 1916. Sin medicinska grundutbildning erhöll han i Uppsala, där han avlade licentiatexamen 1945. Han disputerade 1952 för medicine doktorsgrad i Stockholm och utnämndes året därpå till docent i klinisk neurofyisologi vid Karolinska institutet. 1956 kom han till Göteborg som docent och överläkare i klinisk neurofysiologi vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska sjukhuset. Sedan 1973 är han professor i klinisk neurofysiologi, särskilt arbetslivets kliniska neurofysiologi, vid Göteborgs universitet.

Ingemar Petersén är en inernationellt ledande forskare, som givit betydelsefulla bidrag till tvärvetenskapliga området medicinsk teknik. Med öppenhet för teknikens väsen, idérikedom och sällspord förmåga att skapa, stimulera och fullfölja iterdisciplinärt samarbete har han banat väg för ingenjörsvetenskapens tillämpningar inom sjukvård och arbetsvård.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.