Hugo Larsson

Hugo Larsson föddes 1906 i Brunnby, Malmöhus län. Efter examen 1928 vid avdelningen för elektroteknik, Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, var han verksam i olika befattningar vid Telestyrelsen, Radiobyrån och Försvarets Forskningsanstalt (FOA) fram till 1950. Han blev då chef för flygförvaltningens elbyrå och 1952 chef för FOA samt generaldirektör 1957. Samma år övergick Hugo Larsson till Svenska AB Philips som teknisk direktör. Efter att ha lämnat denna tjänst 1964 har han haft betydande offentliga uppdrag och med framgång verkat som uppfinnare.

Det som idag framstår som en unik insats är att Hugo Larsson på ett tidigt stadium, långt före energikrisen 1973, insåg att energihushållningen skulle bli ett av framtidens stora problem och att han på olika plan skickligt bidrog till att stärka vår beredskap. Som ordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) utredning, tillsatt våren 1972, rörande möjligheterna till effektivare energianvändning sökte Hugo Larsson väcka beslutsfattare och allmänhet till insikt. Utredningen präglas av hans förmåga till okonventionell analys av problemen och hans sinne för väsentligheter. Samtidigt har han den borne ingenjörens blick för praktiska lösningar, byggda på klart logiskt tänkande. Som uppfinnare inom området värme och ventilation har Hugo Larsson varit framgångsrik. Som stridbar förkämpe för okonventionella tekniska lösningar har Hugo Larsson öppnat nya vägar i den tekniska utvecklingen.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.