Richard N Zare

 

Hedersdoktor 2007

Richard N Zare promoveras till hedersdoktor för sin betydelse som mentor för forskare och forskarstuderande vid olika vetenskapliga utbyten mellan Chalmers och Stanford och såsom ett föredöme som teknikutvecklare. Professor Zare utnyttjar sin forskning inom fundamental fysik och kemi för att utveckla tekniskt geniala och för samhället värdefulla tillämpningar. Han exemplifierar hur verkligt framgångsrik teknisk utveckling måste kombineras med nyfikenhetsdriven grundforskning.

Professor Zare är även president för den internationella organisationen "Molecular Frontiers", som bildades förra året på initiativ av chalmersforskare. Den engagerar nu framstående forskare runt hela världen med målet att inspirera ungdomar till att reflektera över hur ett molekylärt tänkande kan förklara mycket av den värld vi lever i. Samtidigt arbetar organisationen med att identifiera forskningsfronterna och de viktigaste problemen vi har att vänta vid horisonten.

Richard N Zare är professor i naturvetenskap vid Stanford University, USA, och känd för sin forskning inom laser-fysikalisk kemi. Hans experimentella och teoretiska studier av molekylkollisioner ligger bakom flera genombrott inom förståelsen av kemiska reaktioner på atomär nivå. Han har mottagit ett mycket stort antal internationella priser och förtjänsttecken för sina vetenskapliga pionjärinsatser och uppfinningar och har även fått utmärkelser för unika pedagogiska insatser.

Sidansvarig Publicerad: fr 12 sep 2014.