Helmut Neunzert

 

Hedersdoktor 2007

Helmut Neunzert promoveras till hedersdoktor för att han har visat att den mest teoretiska av vetenskaper, matematiken, i och med datarevolutionen alltmer framstår som en nyckelteknologi för industrin. Förutom tillsammans med fysik, kemi och ingenjörsvetenskap, kan matematik idag också användas direkt på industriella och ekonomiska problem.

Helmut Neunzert har stött Chalmers inom både undervisning och forskning. Ett exempel som i hög grad är hans verk är Fraunhofer-Chalmers centrumet för industrimatematik, en självständig stiftelse som skapats av Chalmers och det tyska Fraunhofersällskapet.

Helmut Neunzert är Europas ledande industrimatematiker sedan tre decennier. Han har sin bakgrund i matematisk analys och är professor emeritus vid Universitetet i Kaiserslautern. Tidigt engagerade han sig i matematikens användning i industriproduktion och skapade Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, Tysklands Fraunhoferinstitut inom matematikområdet. Neunzert är också initiativtagare till det europeiska undervisningsprogrammet i industrimatematik, ECMI.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.