Dan Sten Olsson

Hedersdoktor 2007

Dan Sten Olsson promoveras till hedersdoktor för sin stora insats som en framstående, innovativ och entreprenöriell industriledare. Genom sin strävan att ta fram och kommersialisera ny teknik samt sitt starka personliga engagemang för innovationsverksamhet och hållbar utveckling, har Dan Sten Olsson varit en drivkraft för utvecklingen.

Genom åren har han på ett unikt sätt engagerat sig för och i Chalmers forskning och undervisning, bland annat inom företagsutveckling, fartygskonstruktion, miljöteknik, offshoreteknik och bioteknik. Dan Sten Olsson har även gjort stora insatser i företagsledarutbildningen inom Chalmers Advanced Management Programs (CHAMPS), i vars styrelse han verkat under mer än ett decennium. Under de senaste åren har han även varit medlem av International Advisory Board i Alliance for Global Sustainability (AGS).

Dan Sten Olsson är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Han började 1972 i familjens företag, dåvarande Stena AB, där han tillträdde som VD och koncernchef 1984. Under Dan Sten Olssons ledning har Stenasfären vuxit för att idag omfatta ett hundratal fartyg och 230 återvinningsanläggningar. Nya verksamhetsområden har utvecklats inom offshore, fastighetsförvaltning och finans.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.