Cynthia Mitchell

 Hedersdoktor 2007

Cynthia Mitchell promoveras till hedersdoktor för sitt utforskande av förutsättningar och möjligheter för tvärvetenskap på miljöområdet. Särskilt framhålls hennes insatser rörande akademiska kvalitetskriterier för god tvärvetenskap inom miljöforskning och forskarutbildning.

Cynthia Mitchell har i drygt tio år haft utbyte med miljöforskare på Chalmers. Med sitt engagemang och kunnande har hon varit ett viktigt stöd för forskningen om miljösystem och livscykelanalys och för forskarstuderande med tvärvetenskapliga ämnen.

Cynthia Mitchell är professor och forskningsledare vid Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney, Australien. Hon är en flerfaldigt belönad tvärvetenskaplig miljöforskare med fokus på vatten, energi och bebyggelse. Dessutom har hon forskat om tvärvetenskap inom miljöorienterad ingenjörsvetenskap. Cynthia Mitchell är även en engagerad debattör i frågan om ingenjörens roll för ett hållbart samhälle.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.