Harry Frank

Harry Frank har mycket framgångsrikt lett en innovativ forskningsutveckling som har gett upphov till en rad originella produkter av polymera isolermaterial inom högspänningstekniken. Flera av produkterna avsedda för vindkraftverk betraktas inom den globala elkraftsbranschen som banbrytande upptäckter. Han har med sitt ledarskap på ett enastående sätt fört samman naturvetenskap, ingenjörskonst och den mänskliga dimensionen till en kreativ och innovativ forsknings- och utbildningsverksamhet. Han insåg tidigt värdet för näringslivet av att anställa forskarutbildad personal.


Harry Frank är civilingenjör, vd och forskningschef för ABB Corporate Research. Han är medlem av Kungliga Vetenskapsakademien samt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Sidansvarig Publicerad: ti 19 nov 2019.