Hans Werthén

Hans Werthén föddes 1919, avlade civilingenjörsexamen i elektroteknik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm 1942 och teknologie licentiatexamen vid samma högskola 1946.

Hans Werthén stod därefter under en tioårsperiod i spetsen för den televisionstekniska utvecklingen i Sverige. Som chef för AGA:s televisionslaboratorium konstruerade han bl a landets första färgtelevisionssändare. I detta skede medverkade Hans Werthén också som lärare och utvecklingsledare i ämnet televisionsteknik, vid Chalmers.

Under nästföljande tioårsperiod var Hans Werthén vice verkställande direktör och produktionsteknisk chef först vid NEFA i Norrköping och sedan vid Telefon AB LM Ericsson. Hans ovanliga förmåga att identifiera och på ett nyskapande sätt lösa väsentliga och tekniskt krävande produktionsproblem är väl känd.

Hans Werthén är sedan 1967 koncernchef i AB Electrolux. Under hans ledning har företaget tiodubblat sin försäljning och tagit tätplatsen bland svenska industriföretag när det gäller antalet anställda.

Hans Werthéns grundliga erfarenheter av avancerad produktutveckling, produktionsteknisk utveckling och internationell affärsidé-utveckling i förening med en sällsynt förmåga att se och konkretisera nya, fruktbara kombinationer av teknik och affärer gör honom odiskutabelt till en av våra absolut främsta industriledande ingenjörer.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.