Hans Wallstén

Hans Wallstén är civilingenjör i maskinteknik och tog examen vid Chalmers 1950. Han är sedan 1973 bosatt i Schweiz och driver från 1991 ett företag, Wallstén Medical, för utveckling av medicinska innovationer. Hans Wallstén har genomfört både industriella och medicinska innovationer. Bland hans framgångsrika uppfinningar för pappersindustrin kan nämnas Billblade, en metod för pappersbestrykning, och Duroblade, en metod för kerambeläggning av stålband.

Hans mest kända medicinska uppfinning är Wallstent, en fin metallstrumpa, som under lokalbedövning kan föras in i en förträngning av hjärtats kranskärl där den expanderar och öppnar kärlet. "Stenten" tillverkas av mer än 20 företag och används över hela världen.

Motivering
Hans Wallstén är en mycket framstående uppfinnare och entreprenör. Liksom sin förebild, Gustaf Dalén, har han sett behov av nyutvecklingar på olika områden och har utgående ifrån egna idéer förverkligat dessa fram till färdiga produkter av stor betydelse för såväl samhället som den enskilde. Genom åren har han på många sätt engagerat sig för Chalmers verksamhet, bland annat i Entreprenörskolans utveckling.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.