Hans Lindgren

Hans Lindgren föddes 1925 och examinerades från Chalmers’ avdelning för skeppsbyggnad 1948. Han knöts tidigt till Statens skeppsprovningsanstalt och är sedan 1955 överingenjör och chef för dess beräkningsavdelning. Han har åren 1969-78 varit ordförande i kommittéen för ”Performance” inom ”The International Towing Tank Conference”.

Hans Lindgren har varit den ledande kraften för att få fram enhetliga och mer exakta metoder för prediktering av fartygets framdrivningseffekt, ett arbete som lett till nya internationella normer på detta område.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.