Hans Granum

Hans Granum föddes 1915, blev civilingenjör vid Norges tekniska högskola (NTH) 1940. Han hade under flera år olika anställningar som praktiskt verksam ingenjör, som forskare vid NTH, vid Norges byggforskningsinstitut NBI i Oslo samt vid University of Illinois. 1955 utnämndes han till professor i Byggningsteknologi vid NTH. Efter sin pensionering 1983 arbetar han på heltid som forskare vid SINTEF i Trondheim.

Hans Granums verksamhetsområde år byggnadsfysiken, ett begrepp som han varit med om att skapa, och där han är en föregångsman på grund av sitt ursprungliga stora intresse för träbyggnader. Hans insatser, dokumenterade genom hans imponerande samling skrifter, är av det mest skiftande slag alltifrån hållfasthetsfrågor vid träkonstruktioner till de flesta problem inom byggnadsfysiken. Aktuella frågor som ekonomisk värmeisolering, resursanvändning och energihushållning är ämnen som särskilt under senare år avhandlats i flera av skrifterna, bl a i samband med stort engagemang inom internationella arbetsgrupper.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.